Giảm giá dịch vụ vệ sinh bồn nước, máy nước nóng năng lượng mặt trời

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI CHO DỊCH VỤ VỆ SINH

PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng giảm giá 20% (với hóa đơn trên 300.000đ) cho các dịch vụ sau:

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN & CÔNG TY

THỜI GIAN: 02/05 -30/06/2019

[ux_banner height=”600px” bg_overlay=”#dd3333″] [text_box width=”75″ position_x=”50″ position_y=”85″ position_y__sm=”50″] [gap height=”20px”] [gap height=”10px”] [ux_countdown size=”306″ size__sm=”239″ year=”2019″ month=”6″ day=”30″ t_week=”tuần” t_day=”ngày” t_hour=”giờ” t_min=”phút” t_sec=”giây” t_week_p=”tuần” t_day_p=”ngày” t_hour_p=”giờ” t_min_p=”phút” t_sec_p=”giây”] [gap height=”8px”] [/text_box] [text_box width__sm=”75″ position_x=”50″ position_y=”5″] [gap height=”15px”]

GIẢM 20%

TRÊN HÓA ĐƠN

 

CHỈ TRONG THÁNG 05

Thời gian còn lại

[/text_box] [text_box position_x=”50″ position_x__sm=”50″ position_y=”100″ position_y__sm=”90″]

1FIX™ xin giữ quyền phục vụ khách hàng đặt trước trong trường hợp vượt quá năng lực cung cấp.

[gap height=”12px”] [/text_box] [/ux_banner] [gap] [ux_banner_grid spacing=”collapse” height=”745″ width=”full-width”] [col_grid span=”6″ span__sm=”14″ height=”2-3″] [ux_banner height=”500px” bg=”6997″] [/ux_banner] [/col_grid] [col_grid span=”6″ span__sm=”14″ height=”1-2″] [ux_banner height=”500px” bg_color=”rgb(255,255,255)”] [text_box text_color=”dark” position_x=”50″ position_y=”50″]

VỆ SINH BỒN NƯỚC

Vệ sinh bồn nước giúp bảo vệ sức khỏe, tránh nguy cơ bệnh tật, ung thư.

[button text=”TÌM HIỂU” style=”outline” size=”larger” radius=”99″ link=”https://1fix.vn/bao-tri-ve-sinh-bon-nuoc/”] [/text_box] [/ux_banner] [/col_grid] [col_grid span=”3″ span__sm=”13″ height=”1-2″] [ux_banner height=”500px” bg=”6459″ bg_pos=”30% 37%” link=”https://1fix.vn/ve-sinh-binh-nuoc-nong-nang-luong-mat-troi/”] [/ux_banner] [/col_grid] [col_grid span=”3″ span__sm=”12″ height=”1-2″] [ux_banner height=”500px” height__sm=”100%” bg_color=”rgb(221, 163, 76)”] [text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

GIẢM NGAY

20%

cho dịch vụ vệ sinh bồn nước & máy nước nóng năng lượng mặt trời.

 

CHỈ TRONG THÁNG 5

[/text_box] [/ux_banner] [/col_grid] [col_grid span=”6″ span__sm=”14″ height=”1-3″] [ux_banner height=”500px” bg_color=”rgb(255,255,255)”] [text_box text_color=”dark” width=”81″ scale__sm=”116″ position_x=”50″ position_y=”50″]

VỆ SINH MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Đảm bảo vệ sinh, giúp máy hoạt động tốt, hấp thụ nhiệt đầy đủ, tăng tuổi thọ của máy.

[/text_box] [ux_hotspot text=”Xem chi tiết” link=”https://1fix.vn/ve-sinh-binh-nuoc-nong-nang-luong-mat-troi/” position_x=”50″ position_y=”80″ position_y__sm=”90″] [/ux_banner] [/col_grid] [/ux_banner_grid] [gap] [ux_banner height=”500px” bg=”9808″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.31)” bg_pos=”43% 56%”] [text_box width=”43″ width__sm=”60″ position_x=”90″ position_y=”50″]

DỊCH VỤ VỆ SINH DÀNH CHO TÒA NHÀ, CHUNG CƯ

Dịch vụ vệ sinh bồn nước, bể nước ngầm dung tích lớn dành cho tòa nhà, khách sạn, chung cư, trường học..

[button text=”GIẢM GIÁ 20%” letter_case=”lowercase” style=”gloss” link=”https://1fix.vn/ve-sinh-be-chua-nuoc-ngam-bon-nuoc-o-chung-cu-toa-nha/”] [/text_box] [/ux_banner]