CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI CHO DỊCH VỤ VỆ SINH

PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng giảm giá 20% (với hóa đơn trên 300.000đ) cho các dịch vụ sau:

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN & CÔNG TY

THỜI GIAN: 02/05 -30/06/2019