Hướng dẫn sử dụng tanca.io - 1FIX™

Hướng dẫn sử dụng tanca.io

HƯỚNG DẪN cài đặt app

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP

Nhập lần lượt là “1fix” & “Số điện thoại cá nhân” như hình dưới, hệ thống sẽ gửi tin nhắn xác nhật để đăng nhập.

Call Now Button