Hướng dẫn sử dụng tanca.io

HƯỚNG DẪN cài đặt app

[row col_style=”dashed”] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”10595″] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”10596″] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”10597″] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”10598″] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”10599″] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”10600″] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”10601″] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”10602″] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”10603″] [/col] [/row] [section bg_color=”#d26e4b” dark=”true”]

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP

Nhập lần lượt là “1fix” & “Số điện thoại cá nhân” như hình dưới, hệ thống sẽ gửi tin nhắn xác nhật để đăng nhập.

[row] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image id=”10609″] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image id=”10610″] [/col] [/row] [row] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”10605″] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”10606″] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”10607″] [/col] [/row] [/section]

Viết một bình luận

Ưu đãi chỉ trong tháng 6 giảm ngay 50K khi đặt dịch vụ qua app!

Để đáp ứng nhu cầu đặt dịch vụ tăng cao, chúng tôi xin dành ưu đãi 50K cho mọi khách hàng đặt dịch vụ qua ứng dụng.

Tải và trải nghiệm ngay ứng dụng

49.800+

Downloads

10.000+

Khách hài lòng

3.000+ đánh giá