Hướng dẫn sử dụng tanca.io

HƯỚNG DẪN cài đặt app

[row col_style=”dashed”] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”10595″] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”10596″] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”10597″] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”10598″] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”10599″] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”10600″] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”10601″] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”10602″] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”10603″] [/col] [/row] [section bg_color=”#d26e4b” dark=”true”]

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP

Nhập lần lượt là “1fix” & “Số điện thoại cá nhân” như hình dưới, hệ thống sẽ gửi tin nhắn xác nhật để đăng nhập.

[row] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image id=”10609″] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image id=”10610″] [/col] [/row] [row] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”10605″] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”10606″] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”10607″] [/col] [/row] [/section]

Viết một bình luận

Call Now Button