Sửa chữa khác

[section bg=”1584″ bg_overlay=”rgba(52, 84, 94, 0.5)”] [row h_align=”center”] [col span=”10″ span__sm=”12″] [gap height=”40px”] [row_inner h_align=”center”] [col_inner span=”7″ span__sm=”9″ align=”center” color=”light”]

DỊCH VỤ TIÊU BIỂU
Bên dưới là các dịch vụ khác phổ biến với, nếu không tìm thấy dịch vụ bạn yêu cầu, xin bấm vào bảng báo giá bên dưới để xem tất cả các dịch vụ.

[button text=”bảng báo giá tất cả dịch vụ” color=”white” style=”outline” link=”https://1fix.vn/bang-gia-dich-vu/” target=”_blank”] [/col_inner] [/row_inner] [gap height=”8px”] [row_inner style=”large” h_align=”center”] [col_inner span=”4″ span__sm=”9″ padding=”40px 20px 50px 20px” align=”center” bg_color=”rgb(240, 240, 240)” color=”light”] [featured_box img=”1578″ pos=”center” link=”https://1fix.vn/cai-dat-phan-mem-tai-nha/” icon_color=”rgb(79, 91, 147)”]

Cài đặt phần mềm

[/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”4″ span__sm=”9″ padding=”40px 20px 50px 20px” bg_color=”rgba(48, 62, 128, 0.85)” color=”light”] [featured_box img=”1579″ pos=”center” link=”https://1fix.vn/di-duong-day-mang/”]

Lắp dây mạng Lan

[/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”4″ span__sm=”9″ padding=”40px 20px 50px 20px” bg_color=”rgb(240, 240, 240)” color=”light”] [featured_box img=”1581″ pos=”center” link=”https://1fix.vn/sua-may-tinh-tai-nha/” icon_color=”rgba(43, 59, 131, 0.85)”]

Sửa máy tính tại nhà

[/featured_box] [/col_inner] [/row_inner] [gap] [row_inner style=”large” h_align=”center”] [col_inner span=”4″ span__sm=”9″ padding=”40px 20px 50px 20px” bg_color=”rgba(48, 62, 128, 0.85)” color=”light”] [featured_box img=”1586″ pos=”center” link=”https://1fix.vn/tho-chong-tham/”]

Thi công chống thấm

[/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”4″ span__sm=”9″ padding=”40px 20px 50px 20px” bg_color=”rgb(240, 240, 240)” color=”light”] [featured_box img=”1588″ pos=”center” link=”https://1fix.vn/sua-chua-do-moc-hong/” icon_color=”rgba(4, 4, 4, 0.85)”]

Sửa đồ gỗ tại nhà

[/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”4″ span__sm=”9″ padding=”40px 20px 50px 20px” bg_color=”rgba(48, 62, 128, 0.85)” color=”light”] [featured_box img=”1590″ pos=”center” link=”https://1fix.vn/di-doi-do-noi-that/”]

Di chuyển đồ nội thất

[/featured_box] [/col_inner] [/row_inner] [gap] [/col] [/row] [/section]