Đồng hồ điện (công tơ điện) 1 pha, 3 pha 1FIX™

Showing all 7 results

Đồng hồ điện (công tơ điện) 1 pha, 3 pha

Đồng hồ điện cơ 1 pha EMIC 5(20)A 220V | Kiểm định bởi EVN

480,000

Đồng hồ điện (công tơ điện) 1 pha, 3 pha

Đồng hồ điện cơ 1 pha EMIC 10(40)A 220V | Kiểm định bởi EVN

500,000

Đồng hồ điện (công tơ điện) 1 pha, 3 pha

Đồng hồ điện cơ 1 pha EMIC 20(80)A 220V | Kiểm định bởi EVN

520,000

Đồng hồ điện (công tơ điện) 1 pha, 3 pha

Đồng hồ điện cơ 1 pha EMIC 40(120)A 220V | Kiểm định bởi EVN

540,000
1,900,000
Call Now Button
Đặt dịch vụ Đặt dịch vụ