23/12/2018 | Thi công điện, lắp đèn cho nhà xưởng Quận 12 - 1FIX™

23/12/2018 | Thi công điện, lắp đèn cho nhà xưởng Quận 12

23/12/2018 | Thi công điện, lắp đèn cho nhà xưởng Quận 12

Khách hàng có nhà xưởng tại Quận 12 cần thay thế các thiết bị điện như bóng đèn, ổ cắm và đi thêm một số dây điện mới. Công việc không khó nhưng do phải sắp xếp không gian để quá trình làm khỏi gây ảnh hưởng công việc sản xuất và trần nhà quá cao cũng dẫn đến việc kéo dài thời gian dù có đến 3 nhân viên cùng thực hiện công việc. [row col_style=”dashed”] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image id=”6822″ height=”56.25%”] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image id=”6823″ height=”56.25%”] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image id=”6824″ height=”56.25%”] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image id=”6825″ height=”56.25%”] [/col] [/row] Do nhà xưởng có trần cao, khách hàng cũng hiếm khi vệ sinh được các thiết bị trên cao, nhân dịp thi công này thì nhân viên 1FIX™ cũng hỗ trợ khách hàng vệ sinh luôn. [ux_slider] [ux_image id=”6827″] [ux_image id=”6826″] [/ux_slider] [gap] [block id=”4204″] [blog_posts style=”normal” columns=”3″ columns__md=”1″ auto_slide=”2000″ cat=”268″ image_height=”56.25%”]

3k+ khách hàng tin cậy sử dụng dịch vụ hàng tháng

Để cuộc sống luôn dễ dàng.

Các khó khăn về sự cố điện nước, điện lạnh hãy để đội thợ hơn 65 người của 1FIX™ lo!

Call Now Button