18/03/2019 | Sửa máy nước nóng năng lượng mặt trời tại Quận Bình Thạnh - 1FIX™

18/03/2019 | Sửa máy nước nóng năng lượng mặt trời tại Quận Bình Thạnh

18/03/2019 | Sửa máy nước nóng năng lượng mặt trời tại Quận Bình Thạnh

Khách hàng tại quận Bình Thạnh cần thay một ống thủy chân không do trong quá trình sử dụng bị vỡ một ống. Sau khi kiểm tra kích thước thì đây là loại ống phi 58 (loại ống phổ biến nhất), sau khi báo giá ống và chi phí thay thế được khách đồng ý thì thợ sửa nước của 1FIX™ mới tiến hành đi mua ống về thay. Ngoài ra do quá trình kiểm tra để thay thế, khách hàng cũng thấy là máy năng lượng đang bị dơ nên yêu cầu luôn dịch vụ vệ sinh máy năng lượng mặt trời (tháo toàn bộ ống và các bộ phận để vệ sinh, bao gồm cả bồn bảo ôn.) [row col_style=”dashed”] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image_box style=”badge” img=”9030″]

Sửa máy nước nóng năng lượng mặt trời

Trường hợp ống thủy tinh chân không bị bể. [/ux_image_box] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image_box style=”badge” img=”9029″]

Thay ống thủy tinh chân không phi 58

Tiến hành vệ sinh sau khi thay thế ống. [/ux_image_box] [/col] [/row] Việc vệ sinh máy nước nóng năng lượng mặt trời khá mất thời gian, quá trình làm việc cũng phát hết sức cẩn thận để tránh vỡ ống cũng như làm hỏng các roăng silicon chống rò rỉ nước.

3k+ khách hàng tin cậy sử dụng dịch vụ hàng tháng

Để cuộc sống luôn dễ dàng.

Các khó khăn về sự cố điện nước, điện lạnh hãy để đội thợ hơn 65 người của 1FIX™ lo!

[block id=”4204″] [blog_posts style=”normal” columns=”3″ columns__md=”1″ image_height=”56.25%”]

Viết một bình luận

Call Now Button