17/12/2018 | Sửa điện, thay thế dây nguồn quá tải điện 3 pha tại Quận 4 - 1FIX™

17/12/2018 | Sửa điện, thay thế dây nguồn quá tải điện 3 pha tại Quận 4

17/12/2018 | Sửa điện, thay thế dây nguồn quá tải điện 3 pha tại Quận 4

Khách hàng ở Quận 4 bị nhảy CB do chập điện (sử dụng điện 3 pha), kiểm tra hoàn tất thì thợ điện báo là do đường dây quá tải nên nóng chảy gây chập. Phương án đưa ra là phải lắp đặt mới thay thế dây nguồn cho toàn bộ văn phòng. Với 3 thợ điện, 1FIX™ đã hoàn thành công việc trong gần 1 ngày, khôi phục lại hoạt động bình thường cho văn phòng. [ux_image_box style=”badge” img=”6698″ image_height=”56.25%”]

Sự cố điện 3 pha tại Quận 4

Kiểm tra cho thấy dây quá tải nên nóng chảy, gây chập điện. [/ux_image_box] [row col_style=”dashed”] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image id=”6696″ height=”75%”] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image id=”6699″ height=”75%”] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image id=”6697″ height=”75%”] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image id=”6695″ height=”75%”] [/col] [/row] [gap] [block id=”4204″] [blog_posts style=”normal” columns=”3″ columns__md=”1″ image_height=”56.25%”]

3k+ khách hàng tin cậy sử dụng dịch vụ hàng tháng

Để cuộc sống luôn dễ dàng.

Các khó khăn về sự cố điện nước, điện lạnh hãy để đội thợ hơn 65 người của 1FIX™ lo!

Call Now Button