Lắp đặt, thay thế đường ống nước lạnh, đường ống PPR Bình Thạnh

08/01/2019 | Lắp đặt, thay thế đường ống nước lạnh, đường ống PPR tại Quận Bình Thạnh

08/01/2019 | Lắp đặt, thay thế đường ống nước lạnh, đường ống PPR tại Quận Bình Thạnh

Đây là một khách hàng cũ của 1FIX™, trước đây khách có sửa chữa máy bơm, thời gian này khách phát hiện rò rỉ nước và tình trạng nước hơi yếu nên yêu cầu thợ sửa nước đến khảo sát khắc phục. Sau khi kiểm tra thì thợ nước xác định là do ống nước nằm ngoài trời lâu ngày bị mục nên rò nước, ngoài ra hiện tại nhu cầu sử dụng nước của chủ nhà tăng cao hơn trước đây nên phương án đưa ra là phải thay thế một phần và lắp đặt mới một số đường ống mới để đảm bảo áp lực, nguồn nước sử dụng cho các thiết bị. [ux_slider] [ux_image id=”7533″ height=”56.25%”] [ux_image id=”7534″ height=”56.25%”] [ux_image id=”7535″ height=”56.25%”] [/ux_slider]

Thay thế đường ống PPR bị mục gây rò rỉ từ máy nước nóng năng lượng mặt trời.

[row col_style=”dashed”] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”7542″ height=”75%”] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”7537″ height=”75%”] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”7536″ height=”75%”] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”7538″ height=”75%”] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”7540″ height=”75%”] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”7541″ height=”75%”] [/col] [/row]

Thay thế ống nước, lắp thêm đường ống nước mới.

[gap] [block id=”4204″] [blog_posts style=”normal” columns=”3″ columns__md=”1″ auto_slide=”2000″ cat=”268″ image_height=”56.25%”]

3k+ khách hàng tin cậy sử dụng dịch vụ hàng tháng

Để cuộc sống luôn dễ dàng.

Các khó khăn về sự cố điện nước, điện lạnh hãy để đội thợ hơn 65 người của 1FIX™ lo!

Call Now Button