Dò tìm chập điện, đi lại dây nguồn tại nhà Quận Bình Tân

03/01/2019 | Dò tìm chập điện, đi lại dây nguồn tại nhà khách hàng Quận Bình Tân

03/01/2019 | Dò tìm chập điện, đi lại dây nguồn tại nhà khách hàng Quận Bình Tân

Nhà khách tại Quận Bình Tân bị chập điện nên báo 1FIX™ đến khắc phục sự cố, việc khảo sát kéo dài khá lâu trước khi tiến hành báo giá cho khách hàng để tiến hành làm do nhà rộng, nhiều tầng, có quá nhiều thiết bị điện (nguyên tắc của 1FIX™ là báo giá trước để khách hàng quyết định, nếu không đồng ý với mức giá đưa ra thì không làm cũng không sao.) Sau khi khách hàng đồng ý thì thợ điện 1FIX™ tại quận Bình Tân tiến hành kiểm tra để xác định chính xác nguyên nhân, thông thường công việc này cần tối thiểu 2 nhân sự để cùng phối hợp nhằm đảm bảo an toàn điện mà không gây ra các sự cố khác. Với gần 03 tiếng đồng hồ kiểm tra thì cũng xác định được khu vực bị chập, lúc này 1FIX™ lại tiếp tục công đoạn khắc phục bằng cách thay thế dây nguồn không an toàn. [row col_style=”dashed” col_bg=”rgba(247, 67, 4, 0.45)”] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”7271″ height=”360px”] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”7270″ height=”360px”] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”7272″ height=”360px”] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”7275″ height=”360px”] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”7274″ height=”360px”] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”7273″ height=”360px”] [/col] [/row] [gap] Công đoạn cuối cùng là tiến hành cấp lại nguồn, cắm lại các thiết bị điện lại vào hệ thống, kiểm tra toàn bộ lần cuối trước khi bàn giao cho khách hàng. [gap] [block id=”4204″] [blog_posts style=”normal” columns=”3″ columns__md=”1″ auto_slide=”2000″ cat=”268″ image_height=”56.25%”]

3k+ khách hàng tin cậy sử dụng dịch vụ hàng tháng

Để cuộc sống luôn dễ dàng.

Các khó khăn về sự cố điện nước, điện lạnh hãy để đội thợ hơn 65 người của 1FIX™ lo!

Call Now Button